Anasayfa'ya gitmek için tıklayınız.

 

 

                                                          

İletişim
Konuk Defteri
Sık Kullanılanlara Ekle
Giriş Sayfam Yap!

            

ATATÜRK KÖŞESİ

Sendikalı Olmak
Tarihçemiz
Atasen Marşı
Temel İlkelerimiz
Tüzüğümüz
Genel Merkez
Temsilciliklerimiz

BELGELİK

PROJELERİMİZ

HUKUK DANIŞMANLIĞI

BAĞIŞ

 

 


ATASEN BASIN AÇIKLAMALARI
 

 

 

Türk Genel Devrimi Bir Bütündür

 

          Atatürk ilkeleri ve Atatürk'ün deyişiyle Türk Genel Devrimi bir bütündür, parçalanamaz!

          Atatürkçülük yalnızca laikliğe indirgenemez, Atatürksever olmakla Atatürkçü olmak eşitlenemez. Böyle yapanlar sahtekardır. Ayrıca mason, rotaryen ve lion olanların Atatürkçülük maskeleri ile sosyalistlerin Kemalizm'i devşirme çabaları boşunadır. Atatürkçülük sağcılık ya da solculuk değil ayrı bir yoldur.

          Atatürk dönemi milletvekillerinden İbrahim Arvas "Tarihi Hakikatler" adlı eserinde anlatıyor:

          "Mustafa Kemal, Mahmut Esat Bozkurt'u yanına çağırır. Kendisine masonların örgütlenme şemalarını ve amaçlarını anlatan bir kitap verir. “Bunu gizlice mütalâa et, bir takrir ile Halk Fırkası Grup Başkanlığı’na ver, grupta bunlara şiddetli bir hücum yap ve grupça kapanmasına delâlet et. Senin de bu işte büyük şeref payın olacaktır.”

          Mahmut Esat Bozkurt bunun üzerine gereğini yapar ve takriri grup toplantısında okutur:

          "Bizim eba ancet gelen atalarımızın mensubu bulunduğu tarikatları kapattık. Masonluk da kökü dışarıda bir Yahudi tarikatından başka bir şey değildir. Memleketimizde bunun ne işi vardır?”

          Bunun üzerine mason olan Şükrü Kaya ve doktor Mim Kemal önderliğinde bir grup Atatürk’ün yanına gelir. Atatürk ile aralarında şöyle bir konuşma cereyan eder:

- Biz zaten maiyet-i devletindeyiz fakat siz meşrik-i azamız olursanız pervane gibi etrafınızda dolaşırız.
- Peki bir şey soracağım. Bana cevap veriniz. Siz Avrupa’da hangi locaya bağlısınız ve metbuunuzun ismi nedir?
- Biz Cenova’ya tabiiyiz ve reisimiz de Borca Mişon cenaplarıdır.
- Haydi defolun buradan, cehennem olun gidin Yahudi uşakları. Benim milletim bana kahraman sıfatını verdi, ben sizin gibi çıfıt Yahudiye uşak mı olacağım? Bu gece sabaha kadar Türkiye’deki bütün localarınızı kapatmadığınız taktirde yarın teşkil edeceğim divan-ı harp örfiye hepinizi verir ve astırırım. Haydi şimdi defolun karşımdan
!
 

Atasen Genel Merkezi

 

 

My Great Web page

Facebookta Paylaş

Tweetle