Anasayfa'ya gitmek için tıklayınız.

 

 

                                                                      

İletişim
Konuk Defteri
Giriş Sayfam Yap!

ATATÜRK KÖŞESİ

Sendikalı Olmak
Tarihçemiz
Atasen Marşı
Temel İlkelerimiz
Tüzüğümüz
Genel Merkez
Temsilciliklerimiz

BELGELİK

PROJELERİMİZ

HUKUK DANIŞMANLIĞI

BAĞIŞ

Sık Kullanılanlara Ekle

 

 


YAZARLARIMIZ >> Ersoy KAMEK
 

 

 

 

MEB, Yaz Okullarıyla da Gençliğe Sahip Çıkmalıdır

 

          Türk mili eğitim sistemini düzenleyen  genel esaslarda belirtilen amaçlar doğrultusunda sağlıklı gençler yetiştirebilmek için ülkesine, ulusuna karşı sorumluluk duyan, yapıcı ve yaratıcı gençler yetiştirmeyi amaç bilen MEB’in okul sonrası dönemlerde bu amaçları yerine getirmeye yönelmesi gerekmektedir. Çünkü milli eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda öğrencileri; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir kişiliğe ulaştırmak temel amaçtır.

          Fırsat ve imkan eşitliği göz önünde bulundurularak yaz okulları açılması MEB’in görevleri arasındadır. Bakanlık bunu yeterince yapmadığından bu alanda bir boşluk doğmaktadır. Bu boşluğu özel okullar, özel yaz spor okulları ve belediyeler doldurmaya çalışmaktadır.

          Ülkemizin ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda velilerin büyük bir çoğunluğu istemelerine rağmen çocuklarını yaz okullarına gönderememektedir. Özel yaz okulları, varlıklı kesimlere hitap etmektedir. Bugünkü ekonomik koşullarda yaz okullarının aylık maliyeti bir öğrenci için, asgari ücret tutarına yaklaşmaktadır. Öte yandan yaz spor okulu açan belediyeler ise MEB’in bıraktığı boşluğu kendi siyasal amaçları doğrultusunda doldurmaktadır. MEB’in açacağı geniş kapsamlı yaz okullarıyla güvenli, eşitlikçi ve gelir düzeyi gözetmeksizin bütün gençliği kucaklayıcı bir yapı oluşacaktır.

          Eğitim-öğretim dönemleri içerisinde çocuklar ve gençler yeterince spor yapma olanağı bulamamaktadır. Beden eğitimi ders saatlerinin az olması, her okulda spor salonu bulunmaması, bazı okullarda beden eğitimi öğretmeni yokluğu ya da yetersizliğinden çocuklarımız ve gençlerimiz sporun yeterince içinde değillerdir. Oysa spor yapılmasını teşvik etmek, T.C. Anayasası’nın 58 ve 59. maddelerinde belirtildiği üzere devletin asli görevidir. Bu açığın giderilmesinin en işlevsel yollarından biri de yaz dönemlerinde MEB’in yaygın biçimde açacağı yaz okulları olacaktır.

          Ülkemizde spor yapanların oranı düşüktür. Her kesime hitap eden yaz okulları sayesinde ülkemizin geleceği olan gençlerimizin spora yönlendirilmesi sağlanacak aynı zamanda yeteneği olan gençlerin de keşfedilmesi kolaylaşacaktır. Bununla birlikte ülkemizin spor alanındaki başarısı da olumlu etkilenecektir.

          Bu tasarımız yalnızca beden eğitimi olarak düşünülmemelidir. Müzik, resim, tiyatro, satranç gibi etkinlikler de yaz okullarının kapsamına alınmalıdır. Bu tür uygulamalar öğrenci, öğretmen ve veli arasındaki bağı da güçlendirecektir.

 

Ersoy KAMEK

Atasen Denetim Kurulu Başkanı

 

 

My Great Web page

Facebookta Paylaş

Tweetle